Pelle Pellby AB erbjuder utredningar, rådgivning och bemanning i offentlig förvaltning, organisationer och företag. Varje uppdrag utformas utifrån uppdragsgivarens önskemål och regleras i ett uppdragsavtal.

Pelle Pellby är förvaltningssocionom med flerårig erfarenhet och bred kompetens från arbete i kommunal förvaltning och har haft anställning som chef och medarbetare i olika verksamheter bl a som organisationsutredare i en större västsvensk kommun och arbete med flera större och mindre utredningar.

Pelle Pellby har under flera år haft ledande politiska förtroendeuppdrag, b.la som kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande och är väl förtrogen med samspelet mellan politik och förvaltning.

Utredning

 • Utredningar inom bl.a. organisation, arbetsmiljö, ekonomi, personal, mm,
 • verksamhetsanalyser och uppdatering av styrdokument, reglementen och delegationsordningar,
 • genomgång och effektivisering av verksamhets- och administrativa processer och rutiner.

Råd och stöd

 • Planering, genomförande och uppföljning av verksamhetsförändringar,
 • chef i praktiken - vardagsnära tips och råd,
 • stöd i urvalsprocesser och admininstration i samband med rekryteringar,
 • seminarier och workshops kring samspelet mellan politik och förvaltning,
 • processa ärenden i en politiskt styrd organisation.

Bemanning

 • Bemannar som konsult eller underkonsult verksamheter under kortare eller längre tid, t.ex. under pågående rekryteringsarbete, arbetstoppar eller sjukfrånvaro som
 • utredare, HR-specialist, handläggare, sekreterare i nämnder och styrelser,
 • tillfällig chef,
 • process- och projektledare.

Kontakt

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.

Kontakt mobiltelefon 0730 33 44 86

Pelle Pellby AB har organisationsnummer 559124-8405, F-skattsedel och säte i Kinna